Genel Başkandan

 
Baki Yüksel’in makalesini oku 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  ORMAN İŞÇİSİ KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE

 

ORMAN İŞÇİSİ KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA, ORMAN İŞÇİLERİ ADINA AÇILMIŞ BULUNAN ÜCRET ALACAKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR İÇİN AÇIKLAYICI YAZDIĞI YAZILAR AŞAĞIDADIR.

===========================================================================

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NA

 

ANKARA

 

 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri ile ilgili olarak Öz Orman-iş Sendikası ile TÜHİS arasında akdedilen 3. dönem Toplu İş Sözleşmesinin geçici 5. nci maddesinde çeşitli nedenlerle yevmiyesi, olması gerekenin altında hesaplanmış olan işçilerden dava açanlar davalarını çekmeleri, dava açmayanlara ise geriye yönelik herhangi bir fark ödememesi kaydıyla kurulacak bir komisyon marifetiyle olması gereken yevmiyelerinin tespit edileceği; dava açanların bu haktan yararlanamayacağı belirtilmektedir.

 

            Çeşitli nedenlerle yevmiyesi olması gerekenin altında hesaplanan bazı işçilerin açtığı dava sonunda yevmiyeleri mahkeme kararı ile tespit edildiğinden kurulacak bu komisyon marifetiyle yeniden tespit edilmesine ne gerek nede yarar vardır. İdarenin hatasından dolayı ücretleri eksik ödenenlere ise geriye dönük fark ödenmemesi hem yasalara aykırıdır hem de sosyal hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Örneğin 2009 başında açtığımız binden fazla davanın büyük bölümü ya sonuçlanmış ya da sonuçlanma aşamasındadır. 01.01.1990 dan dava tarihine kadar yapılan hesaplamalarda yevmiyelerin tamamına yakınının olması gerekenin altında olduğu tespit edilmiştir. Araya zaman aşımının girmesi nedeniyle verilen kararlar tahsil edilmesi gereken ücretin çok altında olmuştur. Açtığımız dava tarihinden bugüne kadar üç yıla yakın bir süre geçmiştir. Bu süre içinde makamlarınızca komisyon kurulup işçilerin intibakları da yapılmamıştır. Örmek olarak 2009 Mayıs başında açtığımız dava sonucunda dava tarihinde davacı işçinin yevmiyesi 45,00.-TL olması gerekirken işverenliğinizce kendisine 40,00.-TL ödenmiş ise alması gereken ile aldığı arasında günlük 5.00.-TL fark var demektir. Bununda tutarı 2009 – 2012 döneminde aylık 150.00.- TL yıllık 1,800.00.-TL üç yıllık 5,400.00.-TL dir. Buna 1,657.00.-TL ikramiye ve ilave tediye farkı eklendiğinde davacının alacağı 5,400+1,657=7,057.00.- TL olmaktadır.

 

            Açtığımız davaların listesi sayın avukatlarınızda bulunmaktadır. Bu davalar dışında yüzlerce işçi kendileri için de dava açmamızı talep etmektedir.  Yeni dava yoluna başvurulmaması için öncelikle davasını açtığımız müvekkillerimizin mahkemece belirlenen ücret farklarının dava tarihinden Şubat 2012 sonuna kadar hesaplanıp ödenmesini, diğer işçiler için de üçüncü dönem toplu iş sözleşmesi geçici 5. maddesinde yer almasına rağmen 01.01.2011 tarihinden bu güne kadar kurulmayan komisyonların biran önce kurularak işçilerin mağduriyetinin giderilmesini saygıyla arz ederiz.

 

 

 

 


Geri Dön Okunma :20017
 
  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
...::: Orman-İş Sendikası :::... © 2012