Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  ORMAN İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ

 ORMAN İŞÇİSİNİN HAKLI MÜCADELESİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ.

Günümüzde sendikalar toplumsal ve ekonomik yaşamın en temel örgütleridir ve demokrasinin güvencesidir.

                Sendikalar, işçinin ekonomik örgütleri olarak üyelerinin çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışırken, aynı zamanda yaşam standartlarını yükseltmeyi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarını, iş ve gelir güvenceleriyle korunmalarını, ayrımcılıktan uzak toplumsal bir yaşam sürdürebilmelerini, eşitlik ve sosyal adalet kurallarına bağlı olarak yaşamlarını da amaçlarlar.

                Sendikalar, işverenin kontrolünde veya güdümünde olamazlar. Çünkü sendikalar yalnızca üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma, geliştirme sorumluluğu olan işverenlerin dışında sosyal taraf olan bağımsız teşkilatlarıdır.

                Sendikalar, siyasal partilerin kontrolünde, denetiminde ve güdümünde onların yan bahçesi olamazlar.

                Siyasal düşüncesi, dini, ırkı, cinsiyeti, ulusu, dünya görüşü bölgesi ne olursa olsun tüm işçilerin ekonomik ve toplumsal menfaat aynıdır.  İşçiler örgütlenmede ve ortak menfaat etrafında birleşmek zorundadır.

                Resmi gazete ve Orman Genel müdürlüğümüzün sitesinde 30.07.2020 tarihinde ilan edilen 700 daimi işçinin alınması şekli konusunda Türkiye’nin birçok ilinde çalışan 5620 sayılı konuna tabi mevsimlik işçilerimiz yoğun tepki vermeye başlamışlardır.

                Mevsimlik orman işçi arkadaşlarımızın bu son derece haklı tepkisi karşısında mağdur olan işçilerimizin yanında yer aldığımızı bilmelerini istiyoruz.

                Neden işçilerimiz bu kadar isyan ederek tepki verdi onların talepleri nelerdir?

                İşte Öz orman-iş Sendikasının anlamadığı veya anlamak istemediği nokta burasıdır.

                Öncelikle bu tepki ne hükümete ne de Orman Genel Müdürlüğünedir. Bu tepki Öz orman-iş Sendikasının mevcut aidat aldığı üyelerinin haklarını yeterince savunamamasından ve orman işçisini anlayamamasından kaynaklanmaktadır.

                Bu işçiler neden öncelikli mevsimlik işçiler arasından alınmalı, Öz orman-iş Sendikası bu konuda neden duyarsız kaldı, açıklamak istiyoruz.

                Bir sendika kimler tarafından kurulduysa onlara hizmet eder. Bu sendika orman işçileri tarafından kurulmadığı aşikârdır.

                Türk-iş’ e bağlı Türkiye Orman İşçileri Sendikası olarak 2005 yılına kadar 14 Dönem toplu iş sözleşmesi imzaladık. Bu süreçte birçok haklar kazandırarak toplu iş sözleşmesine sokup, her toplu iş sözleşmesinde birçok hak kazandırdık.

                Bu haklardan biri de 26. Maddedir. Aşağıda bu madde şekliyle yıllarca uygulandı.

14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 26. Madde. İşe İşçi alınması ve aranan nitelikler.

a) Münhal kadroların, işyerinde bu işi yapabilecek ve halen çalışan işçilerden öncelikle yeterlilik imtihanı ile doldurulması esastır. Hariçten imtihanla işçi alınması ve alınacak işçilerde aranacak nitelikler tesbiti, 20/7/1983 tarih ve 18110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacak Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.

Ancak, Türkiye İş Kurumu kanalıyla gelip, mevsimlik ve geçici çalışan işçiler var ise veya bu işçilerin iş akitleri askıda ise bunlardan daimi kadroya geçirilmeleri uygun görülenler için 20.07.1983 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşları Sınav Yönetmeliğinin istisna maddesi olan 12. Maddesinin (d) şıkkına göre sınav şartı aranmaz.

Yeni işe alınacak işçilerin imtihan usul ve esasları işverence belirlenir. İmtihanlarda sendikanın ilgili şubelerinin göstereceği bir müşahit bulunur. Ancak, müşahidin gelmemesi imtihanın yapılmasına engel teşkil etmez.

 

 

Öz Orman-iş Sendikası Toplu İş Sözleşme Yetkisini aldıktan sonra maddenin sayısı dâhil ilk 2 dönem Toplu İş Sözleşmesinde bu madde bizim süre gelen sözleşme maddesiyle aynı şekilde geçmiştir.

TOPLU SÖZLEŞME BELGELERİ AŞAĞIDADIR.

ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI 2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

Öz Orman İş Sendikası 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 25. MADDE İŞÇİ ALINMASI VE ARANAN NİTELİKLER :

a)      İmtihanla işçi alınması ve alınacak işçilerde aranacak niteliklerin tespiti, 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yapılır.

 

 

                Daha önce Orman Genel Müdürlüğüne alınan 500 adet daimi işçi ve bu günlerde alınacak olan 700 adet daimi işçiler, Öz orman-iş Sendikasınca bilinçli bir şekilde 26. Maddesinin aslında işçi lehine olan a fıkrası değiştirilerek yeni kadrolu işçi alınımına zemin hazırlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğünün 700 adet operatör ihtiyacı var mıdır? Elbette vardır. Ama sorun 700 adet yeni işçi alınması değildir. Sorun neden bu yeni işçi kadrolarına öncelikle mevsimlik işçilerden temin edilmemesi meselesidir.  Zaten bu ihtiyaç olan kadrolar orman genel müdürlüğünün mevcut mevsimlik işçi arkadaşlarıyla yaptırılmaktadır. 

                Orman işçilerinin büyük tepkisinin sebebi mevcut sendikaya güvenmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu olaylar yalnızca işçi alımıyla ilgili değil evveliyattan gelen sıkıntıların birleşmesi ve bu son olayla bardağı taşıran son damla olmasındandır.

                Bizler sizlerin içinden gelen birileri olarak şuan ki durumlarınızı en iyi anlayan tek sendikayız. Orman işçilerinin son derece haklı tepkileri karşısında her zaman yanınızda olduğumuzu ve bundan sonra olacağımızı bilmenizi isteriz. Türkiye Orman İşçileri Sendikası olarak bizlerin tek endişesi işçilerimizin ekonomik zarar görmemesidir. İşçilerimiz bu haklı tepkileri sonucunda sendikalarından istifa etmeleri durumunda bir ay içerisinde işverenlerine dayanışma aidatı dilekçeleri vermeleri gerekmektedir. Dilekçe verdikten sonra yürürlükteki mevcut toplu iş sözleşmesinden hiçbir hak kaybına uğramadan yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu hak Öz orman-iş sendikasının elinde olan bir durum değildir. Bu hakları korumak için kanunlarda yer almaktadır. Bizler her zaman işçi tarafı olarak orman işçilerinin yanındayız, yol göstericisiyiz, avukatlarıyız. Her şeyden önemlisi sizlerden biriyiz.

                Orman işçisi hiçbir şekilde yalnız değildir, sizlere kapımız sonuna kadar açıktır. Sizlerin hak ve menfaatlerinizi korumak konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Biz yeter ki birlik olalım, birlikte hareket edelim, ekmeğimize ailelerimizin rızkına sahip çıkalım. Bu birlikteliğin karşısında hiçbir güç direnemeyeceğini unutmayalım.

Orman işçisi sahipsiz değildir.

 

                                                                                                            TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI

                                                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM:               Genel Merkez 312 229 10 56

Genel Sekreter Ahmet UÇAR   533 656 00 66

 

 


Geri Dön Okunma :0
 
Eklenme Tarihi : 13.08.2020

  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…